תיקון ליקויי בניה בדירה מקבלן

Female hand signing contract.

ליקויי בנייה בדירות חדשות הינם נפוצים מאוד וניתן אף לומר כי, כמעט בכל דירה חדשה, יש ליקויי בניה, מהקטנים והזניחים ביותר ועד לליקויים משמעותיים שמונעים מרוכשי הדירה להתגורר בה. אז אם אתם עומדים לרכוש, או שרכשתם לאחרונה דירה חדשה, דעו מהן זכויותיכם ועמדו עליהן.

 

בהתאם לחוק המכר חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, קיימות שתי תקופות אשר במהלכן חייב הקבלן המוכר דירה בתיקון ליקויים שנתגלו בדירתכם. חשוב לציין כי על הקבלן, חלה חובה לתקן כל ליקוי אשר נתגלה בתקופות אלו אלא אם הליקוי נגרם באשמתו של הרוכש.

 

 1. תקופת הבדק

תקופת הבדק קרויה כך משום שבמהלכה נעשית הבדיקה של הפריטים והמערכות השונות שהותקנו בדירתכם. התקופה מתחילה ביום מסירת הדירה לידיכם ומסתיימת במועדים שונים, בהתאם לאופי הפריט או המערכת המותקנת:

 • ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;
 • ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;
 • כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים;
 • ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים; לעניין זה, "פיתוח חצר" – לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;
 • כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;
 • כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;
 • כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;
 • סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים שאינם נושאים – חמש שנים;
 • התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים;
 • כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.
 1. תקופת האחריות

התקופה השנייה, תקופת האחריות, מתחילה מיד לאחר סיום תקופת הבדק (אשר כאמור משתנה בהתאם לסוג ואופי המערכת או הפריט המתוקן) ומסתיימת בתום 3 שנים ממועד תחילתה.

חשוב לדעת כי במהלך תקופת האחריות חובת ההוכחה להיווצרות הליקוי חלה על רוכש הנכס, ועליו להוכיח כי הליקוי שעליו הוא מדווח, אינו נובע כתוצאה מהזנחה ו/או שימוש לא נכון ו/או תחזוקה לקויה.

יש לציין כי מרבית הקבלנים מבצעים את התיקונים בתום שנה ממועד מסירת הדירה לרוכשים אולם, אין בכך בכדי לפטור אותם מחובתם עפ"י החוק לכל התקופה. כמו כן, גם במידה והרוכשים נתנו את הסכמתם לכך בהסכם הרכישה, הקבלן אינו יכול להתנות או לשנות את מחויבותו לתקופות הבדק והאחריות המוגדרות בחוק המכר.

 

ומה לגבי פגמים ואי התאמות שלא ניתן לתקן?

במקרים רבים רוכשי דירות נתקלים באי התאמה או בפגמים אשר לא ניתן או לא רצוי לתקנם. מדובר בפגמים ובליקויים אשר אינם מהווים סיכון בטיחותי לרבות: קירות עקומים, תקרות נמוכות, חניות צרות בניגוד לתקן, שטח הדירה קטן יותר מהשטח שהובטח לרוכש ע"פ המפרט והתוכניות וכ"ו.

במקרים אלו יש לקבל חוות דעת מקצועית לגבי שווי ירידת הערך אשר חלה בדירה כתוצאה מאי ההתאמה או הפגם.

 

לסיכום, ברכישת דירה מקבלן חשוב להיות מודעים לזכויותיכם, ולעמוד עליהן בתוקף גם במידה ואתם נתקלים מצידו באטימות. עבור מרבית המשפחות, דירת המגורים הינה הנכס הכלכלי היקר ביותר שיחזיקו בחייהן וחבל לאבד מערכו ושוויו בשל תקלות וליקויים שאינם באשמתכם.

 

האמור במאמר זה אינו מהווה ייעוץ כלשהו ואינו חסין מטעויות. על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום הספציפי ו/או עם כל בעל מקצוע רלוונטי אחר בטרם נקיטת כל פעולה. 

גלילה למעלה דילוג לתוכן