מתווך זכאי לדמי תיווך גם במקרה שבו הרוכשים לא הגיעו דרכו

2s

בפסק דין חשוב שניתן לאחרונה בתחום תיווך מקרקעין, קבע בית המשפט כי מתווך יהיה זכאי לדמי תיווך ממוכר דירה גם במקרה שבו הרוכש לא הגיע באמצעותו לדירה.

מדובר בעוד "קרב" בין מתווך דירות לבין מוכרי דירה.

במקרה זה, חרף העובדה שהמתווך לא היה הביא לדירה את הרוכשים, הצליח המתווך להוכיח בבית המשפט כי הוא זה שהיה "הגורם היעיל" בעסקה ומעורבותו במו"מ שהתנהל בין הצדדים היא זו שהביאה לבסוף לחתימת הצדדים על הסכם מכר.

בית המשפט התרשם וציין כי מידת המעורבות של המתווך במו"מ והפעולות שביצע המתווך לאחר ביקור הרוכשים בדירה הם אלו המזכים את המתווך בדמי תיווך, שהרי כתוצאה ישירה מפעולות אלו נכרתה עסקת המכר בין המוכרת לרוכשים.

שאלת היותו של מתווך "גורם יעיל" איננה פשוטה כלל שכן, בעבר שלל בית המשפט עמלה ממתווכים שהפגישו בין מוכר לקונה אך לא היוו "גורם יעיל" בעסקה.

במקרה חריג זה, פסק בית המשפט, כי התובע זכאי לדמי התיווך מלאים בשיעור של 2% פלוס מע"מ ואף חייב את הנתבעת בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

גלילה למעלה דילוג לתוכן