העליון: ניתן להגיש בקשה לתיקון שומת מס רכישה גם לאחר התקופה הקבועה לכך בחוק

4s

מדובר בבני זוג שרכשו דירה בתל אביב  מקבלן, כאשר לאישה כבר הייתה דירת מגורים בבעלות.

בשל טעות, דיווחו בני הזוג לרשויות המס, באמצעות עורך דינם, כי הדירה הנמכרת מהווה דירה נוספת ולכן, שעורי מס הרכישה החל עליהם גבוה משמעותית מזה החל על רוכש דירה יחידה.

במקרה זה, היה על עורך הדין המטפל לפצל את השומה כך שהאישה תחויב במס רכישה בשיעורים החלים על דירה נוספת והגבר יחויב במס רכישה מופחת, שיעור מס לדירה יחידה.

את הטעות גילו בני הזוג לאחר שחלפו 4 שנים, התקופה במהלכה ניתן להגיש בקשה לתיקון שומה.

הזוג הגיש בכל זאת בקשה לתיקון השומה ומנהל המיסוי דחה עמדתם, תוך שהוא נצמד לפרוצדורה.

בפסק הדין שניתן בעליון נקבע כי מנהל המיסוי רשאי להאריך כל מועד שנקבע בחוק ובמקרה זה היה עליו לעשות שימוש בסמכות זו ולאפשר תיקון השומה, שהרי ברור לכל שמדובר בטעות.

חשוב להבהיר (לחוששים מביננו), כי הסמכות להארכת מועד איננה דו כיוונית ולא ניתן להפעילה כאשר רשות המיסים מבקשת לתקן שומה בחלוף 4 שנים.

גלילה למעלה דילוג לתוכן